RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prawo spółek

Rynek wewnętrzny

Przedsiębiorstwa to kluczowe podmioty rynku wewnętrznego. Prawo spółek ma na celu usprawnienie ich wyników operacyjnych poprzez uproszczenie otoczenia prawnego związanego z minimalizacją obciążeń administracyjnych. Prawodawstwo europejskie w tej dziedzinie odnosi się w szczególności do krajowych i międzynarodowych fuzji i podziałów spółek, uprawnień udziałowców spółek notowanych na giełdach oraz ustaleń podatkowych dla spółek macierzystych oraz ich spółek zależnych w różnych państwach członkowskich. Możliwość prowadzenia działalności w państwach członkowskich innych niż miejsce zarejestrowanej siedziby, a także wprowadzenie skutecznej współpracy transgranicznej stanowią kluczowe osiągnięcia. W kontekście dopełnienia rynku wewnętrznego stworzono pojęcie „spółki europejskiej”, które lepiej odpowiada wymiarom przedsiębiorstw ustanowionych w kilku państwach członkowskich, ponieważ ich działalność reguluje prawo europejskie, a przy tym nie podlegają one różnym systemom prawnym. Statut „europejskiej spółki spółdzielczej” umożliwia także spółdzielniom rozwój działalności na skalę europejską. Europejskie przedsiębiorstwa, które nie chcą przeprowadzać fuzji ani zakładać spółek zależnych, również mają do dyspozycji instrument współpracy międzynarodowej zwany europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych (EZIG).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony