RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vennootschapsrecht

Interne markt

Vennootschappen zijn essentiële actoren op de interne markt. Het vennootschapsrecht strekt ertoe hun efficiëntie te verbeteren via een eenvoudiger juridische omgeving met minder administratieve rompslomp. De Europese wetgeving op dit gebied heeft met name betrekking op binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en splitsingen, de rechten van aandeelhouders van ter beurze genoteerde vennootschappen en de fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen van verschillende lidstaten. De mogelijkheid om activiteiten in een andere lidstaat dan die van de maatschappelijke zetel uit te oefenen, en de invoering van een effectieve grensoverschrijdende samenwerking zijn essentiële ontwikkelingen. In het kader van de voltooiing van de interne markt is het concept "Europese vennootschap" in het leven geroepen; een dergelijke vennootschap is beter aangepast aan de dimensies van ondernemingen die in verschillende lidstaten zijn gevestigd, aangezien zij door Europees recht wordt geregeld en niet langer onder verschillende wetgevende systemen valt. Bovendien kunnen de activiteiten van coöperaties dankzij de status van "Europese coöperatieve vennootschap (SCE)" op Europese schaal worden ontplooid. Europese ondernemingen die niet wensen te fuseren en evenmin een gemeenschappelijke dochteronderneming wensen te vormen, beschikken eveneens over een transnationaal samenwerkingsinstrument: het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV).

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven