RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uzņēmējdarbības tiesības

Iekšējais tirgus

Uzņēmumi ir galvenie iekšējā tirgus dalībnieki. Uzņēmējdarbības tiesību mērķis ir uzlabot uzņēmumu darbības efektivitāti, izveidojot vienkāršotu tiesisko vidi ar minimālu birokrātisko šķēršļu daudzumu. Eiropas tiesību akti šajā jomā jo īpaši attiecas uz nacionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumu apvienošanās un sadalīšanās darījumiem, biržas sarakstos iekļauto uzņēmumu akcionāru tiesībām un nodokļu shēmām mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem dažādās dalībvalstīs. Ir gaidāmi šādi galvenie uzlabojumi: iespēja iesaistīties saimnieciskajā darbībā dalībvalstīs ārpus juridiskās adreses valsts un efektīvas pārrobežu sadarbības ieviešana. Iekšējā tirgus pilnveidošanas kontekstā tika ieviests "Eiropas uzņēmuma" jēdziens. Tas ir labāk piemērots dažādās dalībvalstīs dibinātiem uzņēmumiem, jo to reglamentē Eiropas tiesību akti un uz to vairs neattiecas dažādas juridiskās sistēmas vienlaikus. "Eiropas kooperatīvās sabiedrības" nolikums ļauj arī kooperatīviem attīstīt savu uzņēmējdarbību visas Eiropas mērogā. Eiropas uzņēmumi, kuri nevēlas apvienoties vai veidot meitasuzņēmumus, var izmantot to rīcībā esošo starptautiskās sadarbības instrumentu, kas pazīstams arī kā "Eiropas ekonomisko interešu grupa" (EEIG).

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums