RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bendrovių teisė

Vidaus rinka

Bendrovės yra pagrindiniai vidaus rinkos operatoriai. Bendrovių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais siekiama pagerinti jų darbo našumą, sukuriant paprastesnę teisinę aplinką, kurioje būtų kuo mažiau biurokratizmo. Europos teisės aktai šioje srityje yra itin susiję su nacionaliniais ir tarptautiniais bendrovių sujungimais ir skaidymais, į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių akcininkų teisėmis ir skirtingų valstybių narių patronuojančių ir dukterinių bendrovių apmokestinimu. Atrodo, jog svarbiausios plėtros sritys yra galimybė vykdyti veiklą valstybėje narėje, kurioje nėra registruotosios būstinės, ir veiksmingo tarptautinio bendradarbiavimo užmezgimas. Baigiant kurti vidaus rinką, buvo sugalvota „Europos bendrovės“ sąvoka, geriau atitinkanti keliose valstybėse narėse įsteigtų įmonių poreikius, nes ji pavaldi Europos teisės aktams, o ne skirtingoms teisės sistemoms. Europos kooperacinių bendrovių statutas taip pat leidžia kooperatyvams plėtoti savo verslą Europos mastu. Europos bendrovės, nenorinčios susijungti arba įkurti dukterinių bendrovių, gali pasinaudoti daugiašale bendradarbiavimo priemone, vadinama Europos ekonominių interesų grupe (EEIG).

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią