RSS
Betűrendes mutató

Társasági jog

Belső piac

A vállalatok a belső piac kulcsszereplői. A társasági jog célja e vállalatok működési hatékonyságának növelése a jogi környezet egyszerűsítése és a bürokrácia lehető legalacsonyabb szintre csökkentése útján. E területen az uniós jogszabályok különösen a társaságok belföldi és nemzetközi egyesülését és szétválását, a tőzsdén jegyzett vállalatok részvénytulajdonosainak jogait, valamint a különböző tagállamokban működő anya- és leányvállalatok adózását szabályozzák. Rendkívül fontos fejlemény, hogy ma már lehet tevékenységet folytatni a székhelytől eltérő tagállamban is, és hogy hatékony határokon átnyúló együttműködést sikerült megvalósítani. A belső piac kiteljesítése céljából bevezették az „európai részvénytársaság” fogalmát, amely jobban illeszkedik az egyszerre több tagállamban működő vállalkozások dimenzióihoz, mivel rá az uniós jog az irányadó és nem tartozik egyidejűleg több jogrendszer hatálya alá. Az „európai szövetkezet” statútuma pedig a szövetkezeteknek teszi lehetővé az európai léptékű üzletvitelt. Az olyan európai vállalatoknak, amelyek nem kívánnak összeolvadni vagy leányvállalatokat létrehozni, szintén rendelkezésükre áll egy nemzetközi együttműködési eszköz, az úgynevezett „európai gazdasági egyesülés”.

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére