RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhtiöoikeus

Sisämarkkinat

Yhtiöt ovat sisämarkkinoiden kulmakivi. Yhtiöoikeuden tarkoituksena on tehostaa yhtiöiden toimintaa yksinkertaistamalla ja keventämällä oikeudellista ympäristöä hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Eurooppalaista yhtiöoikeutta sovelletaan erityisesti kansallisten ja ylikansallisten yhtiöiden sulautumisiin ja jakautumisiin, julkisesti noteerattujen yritysten osakkeenomistajien oikeuksiin ja jäsenvaltioiden emo- ja tytäryhtiöiden verotusjärjestelmiin. Mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa muualla kuin yhtiön kotipaikkavaltiossa ja tehokas rajat ylittävä yhteistyö ovat keskeisiä muutostekijöitä. Yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä otettiin käyttöön ”eurooppayhtiön” käsite, joka soveltuu hyvin useassa jäsenvaltiossa toimivan yhtiön luonteeseen. Eurooppayhtiöön sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä useiden erilaisten lainsäädäntöjärjestelmien sijaan. Lisäksi ”eurooppaosuuskunnan” aseman ansiosta osuuskunnat pystyvät kehittämään toimintaansa koko Euroopassa. Eurooppalaiset yritykset, jotka eivät halua sulautua tai perustaa yhteistä tytäryhtiötä, voivat käyttää hyväkseen myös rajat ylittävän yhteistyön välinettä, jota kutsutaan nimellä eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun