RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Äriühinguõigus

Siseturg

Ettevõtted on siseturu nurgakiviks. Äriühinguõiguse eesmärgiks on suurendada lihtsustatud õiguskeskkonna ja bürokraatia olulise vähendamise kaudu ettevõtete tegutsemise tõhusust. Selles valdkonnas on Euroopa õigus seotud eelkõige ettevõtete riigisiseste ja rahvusvaheliste ühinemiste ja jagunemiste, börsil noteeritud ettevõtete aktsionäride õiguste ning eri liikmesriikides asuvate ema- ja tütarettevõtete maksukorraldusega. Tähtsamateks sellealasteks saavutusteks on võimalus tegutseda ettevõtte registreerimise asukohariigist erinevas liikmesriigis ja tõhus piiriülene koostöö. Siseturu loomise lõpuleviimise raames võeti kasutusele Euroopa äriühingu mõiste, mis sobib mitmes liikmesriigis tegutsevatele ettevõtetele, kuna sellised äriühingud alluvad Euroopa õigusele, mitte enam üheaegselt eri õigussüsteemidele. Ühistutel võimaldab arendada äritegevust kogu Euroopas ka Euroopa ühistu staatus. Euroopa ettevõtted, kes ei soovi ühineda või asutada tütarettevõtteid, saavad piiriülest koostööd edendada Euroopa majandushuviühingu (EMHÜ) kaudu.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles