RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Selskabsret

Det indre marked

Virksomhederne er nøgleaktører på det indre marked. Selskabsretten har til formål at effektivisere virksomhedernes drift via et retligt miljø, der lægger vægt på forenkling og lettelse af de administrative byrder. EU-lovgivningen på dette felt beskæftiger sig bl.a. med indenlandske og grænseoverskridende fusioner og spaltninger, aktionærernes rettigheder i børsnoterede selskaber og skatteordningerne for moder- og datterselskaber i forskellige medlemsstater. Muligheden for at udøve erhvervsvirksomhed i en anden medlemsstat end den, hvori hovedsædet er beliggende, og etableringen af et effektivt tværnationalt samarbejde aftegner sig som helt afgørende skridt fremad. Som led i virkeliggørelsen af det indre marked er begrebet "europæisk selskab" blevet udviklet; et "europæisk selskab" er bedre tilpasset virksomheder, som er etableret i mere end én medlemsstat, idet det er underlagt EU-retten og ikke længere på én og samme gang er underlagt flere forskellige retssystemer. Status som "europæisk andelsselskab" giver endvidere mulighed for at opbygge samarbejdsbaserede erhvervsaktiviteter på europæisk plan. Europæiske virksomheder, som ikke ønsker at fusionere eller danne et fælles datterselskab, råder ligeledes over et tværnationalt samarbejdsinstrument benævnt "europæisk økonomisk firmagruppe".

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top