RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Právo obchodních společností

Vnitřní trh

Obchodní společnosti jsou klíčovými subjekty na vnitřním trhu. Právo obchodních společností usiluje o zlepšení jejich provozní efektivnosti prostřednictvím zjednodušeného právního prostředí s minimální byrokracií. Evropské právní předpisy v této oblasti se týkají zejména vnitrostátních a mezinárodních fúzí a rozdělení společností, práv akcionářů kótovaných společností a daňových ujednání pro mateřské společnosti a dceřiné společnosti různých členských států. Zdá se, že klíčovými změnami je možnost zapojit se do činností v jiném členském státě než ve státě, kde má společnost sídlo, a zavedení efektivní přeshraniční spolupráce. V souvislosti s realizací vnitřního trhu byl navržen pojem „Evropská společnost“, který vyhovuje lépe rozměrům podniků zřízených v několika členských státech, jelikož je řízen evropským právem a není současně předmětem odlišných legislativních systémů. Díky statutu „Evropské družstvo“ mohou družstva své podnikání rozvíjet v evropském měřítku. Evropské podniky, které nechtějí fúzovat nebo zakládat dceřiné společnosti, si mohou zvolit také nadnárodní nástroj spolupráce, známý též jako evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS).

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky