RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Дружествено право

Вътрешен пазар

Компаниите са ключови оператори на вътрешния пазар. Дружественото право цели да подобри тяхната оперативна ефективност чрез опростена правна среда с минимум бюрокрация. Европейското законодателство в тази сфера се отнася особено до националните и международните сделки за сливане и за разделяне на фирмите, до правата на акционерите на листваните фирми и до данъчните разпоредби за търговските централи и филиалите в различните държави-членки. Ключовото развитие се състои евентуално във възможността за ангажиране с дейности в държава-членка, различна от тази на адреса на управление, и във въвеждането на ефективно трансгранично сътрудничество. В контекста на завършването на вътрешния пазар бе разработена концепцията за „европейската фирма“, която по-добре подхожда на измеренията на предприятията, установени в няколко държави-членки, тъй като тя се управлява от европейското право и вече не подлежи на няколко законодателни системи едновременно. Статутът на „европейска кооперативна фирма” също позволява на кооперативите да развиват бизнеса си в европейски мащаб. Европейските предприятия, които не желаят да се сливат или да създават филиали, също имат на свое разположение инструмент за транснационално сътрудничество, известен като Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ).

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата