RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nicefördraget: handledning

Institutionella frågor

Syftet med sidorna i denna handledning är att koncist sammanfatta de viktigaste förändringar som genomförts genom Nicefördraget samt att ge en så tydlig presentation av fördraget som möjligt. Sidorna är endast avsedda som information till medborgarna.

Dessa sidor binder inte kommissionen juridiskt, är inte uttömmande och har inget tolkningsvärde för fördragstexterna.

I varje blad kan du få definitioner på vissa termer genom att klicka på de länkar som finns. Du kommer då till en ordbok. På valda ställen finns det också länkar till hela texten i de olika fördragen (EG-, EU- och Nicefördraget).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början