RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zmluva z Nice: komplexný sprievodca

Inštitucionálne záležitosti

Tematické prehľady obsiahnuté v tomto sprievodcovi zhŕňajú čo najjasnejším spôsobom hlavné zmeny, ktoré priniesla Zmluva z Nice. Slúžia len na vašu informáciu.

Tieto prehľady nie sú právne záväzné zo strany Európskej komisie. Nie sú úplné a nepredstavujú oficiálnu interpretáciu textu zmluvy.

V rámci každého prehľadu sa môžete dostať k definíciám niektorých termínov kliknutím na príslušné odkazy vedúce ku glosáru. Ak je to možné, uvádzame aj odkazy na sprievodcu k Amsterdamskej zmluve a na úplné znenie ustanovení rozličných zmlúv (ES, EÚ a Nice).

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok