RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Niceská smlouva: ucelený průvodce

Institucionální záležitosti

Tematické přehledy obsažené v této příručce co nejsrozumitelněji shrnují hlavní změny, které přineslo přijetí Niceské smlouvy. Slouží pouze k informativním účelům.

Přehledy nejsou pro Evropskou komisi právně závazné. Nekladou si nárok na úplnost a nepředstavují oficiální výklad textu Smlouvy.

Každý přehled obsahuje definice některých termínů, které zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz na slovníček. Kde je to vhodné, jsou uvedeny rovněž odkazy na průvodce k Amsterodamské smlouvě a k plnému znění jednotlivých smluv (ES, EU a Niceská).

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky