RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Договор от Ница: изчерпателно ръководство

Институционална политика

Тематичните доклади, съдържащи се в този пътеводител, обобщават възможно най-ясно основните промени, внесени чрез Договора от Ница. Те са само за сведение.

Докладите не са правно обвързващи за Европейската комисия. Те не претендират да са изчерпателни и не представляват официално интерпретиране на текста на Договора.

В рамките на всеки доклад можете да видите дефинициите на определени термини, като щракнете върху съответните връзки към речника. Където е уместно, са предоставени и връзки към пътеводителя за Договора от Амстердам и към пълния текст на разпоредбите на различните Договори (ЕО, ЕС и Ница).

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата