RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lissabonfördraget: handledning

Institutionella frågor

Den 13 december 2007 undertecknade de 27 medlemsstaternas stats- eller regeringschefer Lissabonfördraget, efter flera år av förhandlingar kring institutionella frågor. Med hjälp av Lissabonfördraget blir det möjligt att anpassa EU-institutionernas organisation och arbetsmetoder, öka den demokratiska legitimiteten och befästa de gemensamma värderingarna i unionen. Unionen får också den rättsliga ram och de verktyg som behövs för att medborgarnas förväntningar ska kunna infrias.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början