RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lisabonská zmluva: komplexný sprievodca

Inštitucionálne záležitosti

Hlavy štátov a vlád 27 členských štátov podpísali 13. decembra 2007 Lisabonskú zmluvu, a tak ukončili niekoľko rokov trvajúce rokovania týkajúce sa inštitucionálnych záležitostí. Táto zmluva umožňuje prispôsobiť európske inštitúcie a ich pracovné metódy, posilniť demokratickú legitímnosť a zosúladiť hlavné hodnoty Únie. Únii teda poskytuje právny rámec a prostriedky, ktoré potrebuje na splnenie očakávaní občanov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok