RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lissabonin sopimus: käyttäjän opas

Institutionaaliset asiat

27 jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämiehet allekirjoittivat Lissabonin sopimuksen 13. joulukuuta 2007 ja saattoivat näin päätökseen useita vuosia kestäneet neuvottelut EU:n toimielinjärjestelmän uudistamisesta. Sopimuksella ajantasaistetaan EU:n toimielimiä ja niiden työmenetelmiä, vahvistetaan unionin demokraattista legitiimiyttä ja lujitetaan sen perusarvopohjaa. Sopimus antaa EU:lle oikeudellisen kehyksen ja tarvittavat välineet, jotta se voi vastata kansalaisten tarpeisiin.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun