RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Договорът от Лисабон: изчерпателно ръководство

Институционална политика

На 13 декември 2007 г. ръководителите на държавите и правителствата на 27-те държави-членки подписаха Договора от Лисабон, като така завършиха многогодишните преговори по отношение на институционалните въпроси. Този Договор дава възможност да се адаптират европейските институции и методите за работата им, да укрепне демократичната законност и да се консолидират основните ценности на Съюза. Така той предоставя на Съюза правната рамка и средства, необходими за удовлетворяване на очакванията на гражданите.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата