RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nowe kompetencje UE w zakresie udzielania wsparcia

WPROWADZENIE

Na mocy traktatu lizbońskiego utworzone zostały cztery nowe dziedziny kompetencji, w ramach których Unia Europejska (UE) może podejmować działania. Są to: ochrona ludności, współpraca administracyjna, turystyka i sport.

Nowe kompetencje UE w wymienionych dziedzinach to kompetencje w zakresie udzielania wsparcia. W rzeczywistości UE nie nabywa bowiem żadnych dodatkowych kompetencji prawodawczych, ponieważ może tylko wspierać działania państw członkowskich, bez możliwości harmonizowania przepisów ich prawa krajowego.

Działania w tych dziedzinach podejmowane już były przez UE w ramach polityk przekrojowych. W traktacie lizbońskim, poprzez ustanowienie dla tych czterech dziedzin konkretnych podstaw prawnych, objaśnione zostają cele i działania UE.

OCHRONA LUDNOŚCI

Celem traktatu lizbońskiego jest poprawa zdolności UE w radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Na mocy art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UE może przyjąć środki dotyczące:

  • zapobiegania zagrożeniom,
  • przygotowania personelu ochrony ludności,
  • reagowania na klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka,
  • współpracy operacyjnej służb ochrony ludności,
  • spójności międzynarodowych działań w zakresie ochrony ludności.

Postanowienia w sprawie ochrony ludności należy wiązać z klauzulą solidarności, o której mowa w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Na mocy tej klauzuli UE może nieść pomoc państwu członkowskiemu, które jest przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej albo katastrofy spowodowanej przez człowieka.

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

W zakres kompetencji UE wchodzi współpraca administracyjna między państwami członkowskimi (art. 197 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Ma na celu zapewnienie skutecznego wykonania europejskiego prawa zwłaszcza poprzez poprawę zdolności administracyjnej państw członkowskich. Aby ułatwić wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi i prowadzenie programów szkolenia, UE może przyjmować nowe środki.

W Traktacie o funkcjonowaniu UE przewidziano dwa przypadki, w których wykonywanie nowej kompetencji jest ograniczone:

  • państwo członkowskie nie może w żadnym przypadku być zobowiązane do korzystania ze wsparcia UE,
  • Unia Europejska nie może ustanawiać środków mających na celu harmonizację przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich.

TURYSTYKA

Turystyka obecna już jest w kilku politykach europejskich, a mianowicie w polityce regionalnej i polityce zatrudnienia. Aby UE mogła podejmować działania w tej dziedzinie, ustanowiono w traktacie lizbońskim konkretną podstawę prawną (art. 195 Traktatu o funkcjonowaniu UE).

UE może od tego czasu podejmować działania dążące do dwóch celów:

  • tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw w sektorze turystycznym,
  • zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności poprzez wymianę dobrych praktyk.

SPORT

Dziedzina sportu wchodzi na mocy traktatu lizbońskiego w kompetencje UE. W tym zakresie nie przewidziano jednak w traktacie konkretnego artykułu. Podstawa prawna dotycząca sportu włączona została bowiem do sekcji traktatów dotyczącej edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży.

Art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że celem UE jest promowanie europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu. Konkretnie rzecz biorąc, UE będzie na przykład mogła wspierać działania państw członkowskich, które mają na celu ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców lub walkę z dopingiem.

UE będzie też mogła rozwijać współpracę z międzynarodowymi podmiotami odpowiedzialnymi za sport.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony