RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Energia

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan energiapolitiikan merkitys omistamalla sille erillinen luku Euroopan unionin (EU) perustamissopimuksissa. EU:lla on nyt selkeästi määritetyt toimivaltuudet, jotta se voi vastata jäsenvaltioiden yhteisiin tavoitteisiin energiakysymyksissä.

Kansainvälinen tilanne ja energiakysymysten kehittyminen ovat osoittaneet yhteisen energiapolitiikan tärkeyden. Yhteinen energiapolitiikka on tehokkain tapa ratkaista erilaisia kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, energian toimitusvarmuus ja vuoropuhelu energian tuottajamaiden kanssa.

ENERGIAPOLITIIKAN UUSI OIKEUSPERUSTA EUROOPAN TASOLLA

Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa EU:n perustamissopimuksissa ei ollut erityismääräystä EU:n toiminnasta energia-alalla.

Lissabonin sopimuksella otetaan käyttöön energia‑alaa koskeva oikeusperusta EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa. Tämä uudistus auttaa erittelemään ja selkeyttämään EU:n toimintaa energia-alalla.

EU voi toteuttaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on

  • varmistaa energiamarkkinoiden toimivuus
  • turvata energian toimitusvarmuus
  • edistää energiatehokkuutta
  • edistää energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti antavat säädökset tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen alueiden komiteaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan. Verotuksellisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvosto kuitenkin päättää yksimielisesti parlamenttia kuultuaan.

EU:N TOIMIVALLAN RAJAAMINEN ENERGIA-ASIOISSA

Energia-asiat kuuluvat EU:n ja jäsenvaltioiden kesken jaetun toimivallan piiriin, ja niihin sovelletaan toissijaisuusperiaatetta. EU voi näin ollen puuttua niihin ainoastaan, jos se voi toimia jäsenvaltioita tehokkaammin.

Lissabonin sopimuksessa tarkennetaan myös, että EU ei voi vaikuttaa jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin muutoin kuin yksimielisellä päätöksellä ympäristönsuojeluun liittyvin perustein (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artikla). Tämä rajoitus kattaa erityisesti taustalla olevan ydinenergiakysymyksen. Siihen liittyvät tilanteet ja mielipiteet vaihtelevat suuresti Euroopan maiden välillä.

Lissabonin sopimuksessa viitataan jäsenvaltioiden välisen "yhteisvastuun henkeen" unionin energiapolitiikan toteuttamisessa. Yhteisvastuun merkitys korostuu erityisesti kriisiaikoina: jos yhden tai useamman jäsenvaltion energiahuolto häiriintyy, ne voivat luottaa energiantoimitukseen muista jäsenvaltioista.

Viimeisin päivitys 19.04.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun