RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A megerősített együttműködés

BEVEZETÉS

A megerősített együttműködést a tagállamok szervezik meg az uniós szakpolitikák keretében. Ez lehetővé teszi a résztvevő államok számára, hogy elmélyültebb együttműködést alakítsanak ki, mint amelyet az adott szakpolitikában a szerződések eredetileg előírnak. A megerősített együttműködésre az Európai Unió keretében kerül sor, uniós intézmények és eljárások útján.

A megerősített együttműködés célja ezért az, hogy a legtörekvőbb tagállamok számára felgyorsítsa az európai integrációt. A lehetőség azonban nyitva marad a többi tagállam előtt is, amelyek utólag kívánnának csatlakozni hozzájuk.

Megerősített együttműködés minden uniós szakpolitika keretében kialakítható, kivéve azok esetében, ahol az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

ÁLTALÁNOS ELVEK

A megerősített együttműködésnek erősítenie kell az Unió integrációs folyamatát, és nem sértheti sem a belső piacot, sem az Unió gazdasági és társadalmi kohézióját. A Lisszaboni Szerződés kilenc tagállamban határozza meg a megerősített együttműködés alsó küszöbét.

A megerősített együttműködés a létrehozásakor nyitva áll minden tagállam előtt. Az együttműködés továbbra is nyitott marad, feltéve ha az adott tagállam megfelel a megerősített együttműködés keretében meghozott határozatoknak. A Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy megerősített együttműködés a lehető legtöbb tagállamra kiterjedjen.

A megerősített együttműködés keretében elfogadott jogi aktusok nem képezik az uniós vívmányok szerves részét. Csak a résztvevő tagállamok alkalmazzák őket.

A Tanács és a Bizottság biztosítja a megerősített együttműködés keretében hozott intézkedéseknek az egyéb szakpolitikákkal és uniós intézkedésekkel való koherenciáját.

A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi az „áthidaló klauzulák” alkalmazását a megerősített együttműködés esetében, kivéve a katonai vagy védelmi vonatkozású határozatoknál. Ezek az áthidaló klauzulák lehetővé teszik az egyhangú határozathozatalról a minősített többségre való áttérést, illetve a különleges jogalkotási eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra való áttérést.

A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ELINDÍTÁSI ELJÁRÁSA

Ez az eljárás valamennyi megerősített együttműködésre vonatkozik, kivéve azokat, amelyeket a közös kül- és biztonságpolitika keretében hajtanak végre.

Azoknak a tagállamoknak, amelyek megerősített együttműködés létrehozását tervezik, kérelmükkel a Bizottsághoz kell fordulniuk, amely ezt követően javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Parlament jóváhagyását követően a Tanács engedélyezheti a megerősített együttműködés létrehozását.

Annak a tagállamnak, amely csatlakozni szeretne egy már fennálló megerősített együttműködéshez, a Bizottsághoz és a Tanácshoz is kérelmet kell benyújtania. Először a Bizottság határoz arról, hogy engedélyezi-e vagy sem a tagállam számára, hogy csatlakozzon a megerősített együttműködéshez. Amennyiben a Bizottság ismételten elutasítja, a tagállam a Tanács elé terjesztheti kérelmét, hogy az határozzon róla.

A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA (KKBP) ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁS

Az általános eljárással ellentétben a KKBP területén létrejövő megerősített együttműködéshez nem szükséges sem a Bizottság javaslata, sem az Európai Parlament jóváhagyása. Az ilyen együttműködés létrehozásáról alapvetően a Tanács határoz. Ez utóbbi engedélyezi vagy utasítja el az érdekelt tagállamok által kérelmezett megerősített együttműködést. A Tanács egyhangúlag határoz. Ezen túlmenően a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének véleménynyilvánítása szükséges. Ami az Európai Parlamentet illeti, mindössze tájékoztatni kell a kérelemről.

A VÉDELMI TERÜLETEN ALKALMAZANDÓ MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Lisszaboni Szerződés háromféle különleges együttműködést hozott létre védelmi területen.

Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, állandó strukturált együttműködést hozhatnak létre. Ezek a tagállamok vállalják, hogy uniós katonai felszerelési programokban vesznek részt, és harci egységeket biztosítanak az Unió keretében indított missziókhoz. E területen az eljárás igen rugalmas; nincs megkövetelt minimális tagállami létszám, és a Tanács minősített többséggel engedélyezi az állandó strukturált együttműködést.

A tagállamok továbbá részt vehetnek bizonyos, a közös biztonság- és védelempolitikához kapcsolódó missziókban. Ezekről a missziókról az Európai Unióról szóló szerződés 43. cikke rendelkezik. A cikk például humanitárius és békefenntartási feladatokról szól. A tagállamok közötti ilyen jellegű együttműködésről a Tanácsnak egyhangúlag kell határoznia.

Végezetül az új Európai Védelmi Ügynökség együttműködési keretet ajánl fel azoknak a tagállamoknak, amelyek javítani kívánják katonai képességüket. Az Ügynökség minden olyan tagállam számára nyitott, amely részt kíván ebben venni.

GYORSÍTÓ KLAUZULA BÜNTETŐ- ÉS RENDŐRSÉGI ÜGYEKBEN

A Lisszaboni Szerződés megkönnyíti a megerősített együttműködés igénybevételét a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén. Az elindítási eljárás tehát megengedőbb, ha egy tagállam működésbe hozza a „vészféket” ahhoz, hogy ellenezze egy jogi aktus elfogadását ezen a területen. Ebben az esetben az adott jogszabálytervezet alapján hivatalból létrejön egy megerősített együttműködés, ha legalább kilenc tagállam részt vesz abban. Ez a „gyorsítónak” nevezett klauzula ezáltal kompenzálja a „fékező” klauzulát.

Ezenkívül két másik gyorsító klauzula is létrejött az Európai Ügyészség felállításához, valamint a rendőrségi együttműködéshez. Mindkét esetben legalább kilenc tagállam hozhat létre megerősített együttműködést. Az ilyen jellegű együttműködés engedélyezéséhez nem szükséges tehát sem a Bizottság javaslata, sem a Tanácson belüli szavazás.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

CikkTárgy

Az Európai Unióról szóló szerződés

20.

A megerősített együttműködés meghatározása

44.

Uniós misszió keretében való együttműködés védelmi területen

45.

Együttműködés az Európai Védelmi Ügynökség keretében

46.

Állandó strukturált együttműködés védelmi területen

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

326328.

A megerősített együttműködés általános elvei

329.

A megerősített együttműködés elindítási eljárása

330.

A megerősített együttműködésen belüli szavazási rend

331.

A tagállamok részvétele a már működő megerősített együttműködésben

332.

A megerősített együttműködés végrehajtásából eredő költségek

333.

Áthidaló klauzulák egy megerősített együttműködés keretében

334.

A Bizottság és a Tanács szerepe a megerősített együttműködés végrehajtásában

82. és 83.

Megerősített együttműködés büntetőügyekben

86.

Az Európai Ügyészség létrehozását érintő megerősített együttműködés

87.

Megerősített együttműködés rendőrségi ügyekben

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 15.03.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére