RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà

INTRODUZZJONI

It-Trattat ta’ Lisbona joħloq il-funzjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà li għandu r-rwol li jmexxi l-politika esterna tal-Unjoni Ewropea (UE).

Il-kompetenzi tar-Rappreżentant Għoli qabel kienu jitwettqu minn żewġ persuni differenti fi ħdan l-UE:

  • l-Uffiċjal Għoli għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK);
  • il-Kummissarju għar-Relazzjonijiet Esterni.

Għalhekk it-Trattat ta’ Lisbona jiġbor f’idejn persuna waħda l-kompetenzi marbuta mal-politika barranija u ta’ sigurtà komuni. B’hekk l-azzjoni esterna tal-UE għandha ssir aktar koerenti, effikaċi u viżibbli.

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni madankollu m’għandux il-monopolju tar-rappreżentanza esterna tal-UE. Fil-fatt, it-Trattat ta’ Lisbona jagħti wkoll lill-President tal-Kunsill Ewropew ir-responsabbiltà li jiżgura fil-livell tiegħu r-rappreżentanza esterna tal-UE, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tar-Rappreżentant Għoli. Madankollu t-test ma jispeċifikax kif ix-xogħol għandu jitqassam bejn iż-żewġ persuni, b’mod li jħalli lill-prattika tiddeċiedi r-rwoli rispettivi tagħhom.

FUNZJONIJIET

Ir-Rappreżentant Għoli jieħu sehem attiv fil-politika barranija u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni. Huwa jikkontribwixxi l-ewwel nett għat-tfassil ta’ din il-politika permezz tal-proposti li jressaq lill-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew. Imbagħad iwettaq id-deċiżjonijiet adottati bħala rappreżentant tal-Kunsill.

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għandu ukoll funzjoni ta’ rappreżentanza. Huwa jmexxi d-djalogu politiku mal-pajjiżi terzi u huwa inkarigat li jesprimi l-pożizzjonijiet tal-UE fl-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Bis-sostituzzjoni tiegħu tal-Uffiċjal Għoli għall-PESK u tal-Kummissarju għar-Relazzjonijiet Esterni, ir-Rappreżentant Għoli wiret ukoll il-kompiti rispettivi tagħhom:

  • fi ħdan il-Kunsill, huwa għandu jiżgura l-koerenza u l-kontinwità tal-ħidma li tirrigwarda l-politika esterna tal-UE. Għal dan il-għan huwa jippresjedi l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin;
  • fi ħdan il-Kummissjoni, huwa għandu r-responsabbiltajiet li jaqgħu taħt il-Kummissjoni fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni. Barra minn hekk, huwa għandu jiżgura l-koordinazzjoni tal-politika esterna mal-politiki l-oħrajn u s-servizzi l-oħrajn tal-Kummissjoni.

ĦATRA

Ir-Rappreżentant Għoli jinħatar mill-Kunsill Ewropew li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata u bi ftehim mal-President tal-Kummissjoni. Il-Kunsill Ewropew jista’ wkoll itemm il-mandat tiegħu skont l-istess proċedura.

Minħabba l-kwalità tiegħu, ir-Rappreżentant Għoli huwa wieħed mill-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni. Bħala tali, huwa soġġett, flimkien mal-President u l-membri l-oħra tal-Kummissjoni, għall-vot ta’ approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. It-Trattat dwar l-UE jispeċifika li, f’każ ta’ mozzjoni ta’ ċensura vvutata mill-Parlament kontra l-Kulleġġ, ir-Rappreżentant Għoli għandu jħalli l-kariga tiegħu fi ħdan il-Kummissjoni. Għall-kuntrarju, huwa jibqa’ f’pożizzjoni li jassumi r-responsabbiltajiet li għandu fi ħdan il-Kunsill sakemm tifforma Kummissjoni ġdida.

IS-SERVIZZ EWROPEW GĦALL-AZZJONI ESTERNA

Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni huwa mgħejun minn servizz Ewropew għall-azzjoni esterna. Dan is-servizz għandu bħala bażi legali l-Artikolu 27, paragrafu 3, tat-Trattat dwar l-UE. Il-funzjonament u l-organizzazzjoni tiegħu huma stabbiliti minn deċiżjoni tal-Kunsill li jaġixxi fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli. F’Ottubru 2009, il-Kunsill approva l-linji gwida rigward ir-rwol u l-funzjonament ta’ dan is-servizz .

Skont il-linji gwida, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jaqa’ taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli. Dan juża dan is-servizz għat-tfassil tal-proposti li jirrigwardaw il-politika esterna tal-Unjoni u għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet adottati mill-Kunsill f’dan il-qasam.

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jista’ wkoll jintuża mill-President tal-Kunsill Ewropew, mill-President tal-Kummissjoni u minn Kummissarji oħrajn għall-kwistjonijiet relatati mal-politika esterna tal-UE.

TABELLA TA' RIKAPITULAZZJONI

ArtikoliSuġġett

Trattat dwar l-UE

18 u 27

Nomina u setgħat tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà
L-aħħar aġġornament: 30.12.2009
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna