RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropska komisija

UVOD

Lizbonska pogodba potrjuje temeljne dejavnosti Komisije v zvezi z njeno pravico do pobude, izvršilno in nadzorno funkcijo ter funkcijo zastopanja. Določeno število sprememb se nanaša zlasti na sestavo Komisije. Med glavnimi novostmi je oblikovanje mesta visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko. Poleg tega poskuša Lizbonska pogodba ustrezno rešiti vprašanje števila komisarjev, dolgo obravnavanem v Amsterdamsko pogodbi in Pogodbi iz Nice. V duhu nadaljevanja sprememb iz pogodb o reformah pa so se vloga in pristojnosti predsednika povečale.

SESTAVA

V prvo Komisijo, ki je bila imenovana ob uvedbi Lizbonske pogodbe leta 2009, je vsaka država članica prispevala po enega komisarja. Od leta 2014 dalje Lizbonska pogodba predvideva število komisarjev, ki bo nižje od števila članic. Člani Komisije bodo izbrani na osnovi enakopravne rotacije, ki jo bo Evropski svet enoglasno opredelil tako, da bo upošteval naslednja načela:

  • število komisarjev mora ustrezati dvema tretjinama števila držav članic,
  • države članice je treba pri vrstnem redu in dolžini prisotnosti njihovih predstavnikov v zboru obravnavati enakopravno, dva predstavnika iste narodnosti ne moreta biti istočasno člana zbora,
  • vsak naslednji zbor mora biti sestavljen tako, da kar najbolje odraža demografsko in geografsko raznolikost držav članic EU.

Ta sistem rotacije je osnovno načelo, utemeljeno v Pogodbi o Evropski uniji. Pogodba predvideva tudi odstopanja, saj lahko Evropski svet enoglasno sklene, da se število komisarjev spremeni. To možnost je že izkoristil. Ker želi olajšati začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Evropski svet 11. in 12. decembra 2008 predvidel sprejetje sklepa, po katerem bo Komisijo tudi po letu 2014 sestavljal po en predstavnik iz vsake države članice.

Z Lizbonsko pogodbo je bila znotraj Komisije ustvarjena nova funkcija: visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Slednji nadomesti komisarja za zunanje odnose ter visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko. Njegova naloga je voditi zunanjo politiko Unije. Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko predseduje Svetu za zunanje zadeve, hkrati pa je eden od podpredsednikov Komisije. Imenuje ga Evropski svet s kvalificirano večino in v soglasju s predsednikom Komisije. Istočasno tudi Evropski parlament glasuje o njegovi potrditvi ter o potrditvi predsednika in drugih članov Komisije.

POSTOPKI IMENOVANJA

Način imenovanja predsednika Komisije se ni spremenil. S kvalificirano večino ga predlaga Evropski svet, potrdi pa Evropski parlament. Vendar Lizbonska pogodba uvaja neposredno povezavo med izidi volitev v Evropski parlament in izbiro kandidata za predsedovanje Komisiji. Evropski svet mora, ko želi izbrati osebo, ki naj bi bila imenovana za predsednika Komisije, upoštevati izide v Parlamentu. Ta sprememba je Parlamentu dala večji pomen pri izbiri predsednika in tako okrepila politični prispevek evropskih volitev.

Svet nato v soglasju z izvoljenim predsednikom sprejme seznam oseb, ki jih predlaga za imenovanje v Komisijo, z izjemo visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko. Člani Komisije so izbrani na podlagi svoje splošne usposobljenosti in neodvisnosti. V Lizbonski pogodbi je dodano novo merilo o njihovi evropski zavezi.

VLOGA PREDSEDNIKA

Amsterdamska pogodba in Pogodba iz Nice sta razširili posebne pravice predsednika Komisije. Opredeliti mora politične smernice zbora, pa tudi vzpostaviti notranjo organizacijo Komisije. Komisarjem tako dodeli naloge, med svojim mandatom pa lahko pristojnosti tudi spreminja. Med člani Komisije imenuje podpredsednike, z izjemo visokega predstavnika za zunanjo politiko in varnostne zadeve. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe lahko brez potrditve zbora od komisarja tudi zahteva, da odstopi s svoje funkcije.

PREGLEDNA TABELA

ČleniZadeva

Pogodba o EU

17

Vloga in sestava Komisije; določanje in posebne pravice predsednika Komisije

18

Določanje in posebne pravice visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Pogodba o delovanju EU

244 do 250

Delovanje Komisije

Zadnja posodobitev: 22.12.2009
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh