RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det europeiska samarbetet sett mot bakgrund av fördragen

Institutionella frågor

Undertecknandet av gemenskapfördragen (Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951, Europeiska ekonomiska gemenskapen och Euratom 1957) blev starten på den femtioåriga utvecklingen av de europeiska fördragen. De fördrag som lade grunden till de Europeiska gemenskaperna och senare Europeiska unionen och de stora ändringsfördragen utgör tillsammans primärrätten, dvs. de är unionens och de Europeiska gemenskapernas grundläggande rättskälla.
Fördragen antas av medlemsstaternas statschefer eller regeringar och innehåller både formella och materiella regler som utgör ramen för institutionernas genomförande av Europeiska gemenskapernas och unionens politik på olika områden. I fördragen finns bestämmelser för de formella regler som anger hur befogenheterna fördelas mellan unionen och medlemsstaterna, och vilka befogenheter institutionerna har. De innehåller också bestämmelser för de materiella regler som definierar de politiska områdena och strukturerar varje institutions arbete inom de olika områdena.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början