RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Budovanie Európy prostredníctvom zmlúv

Inštitucionálne záležitosti

Podpísaním zmlúv o Spoločenstve (ESUO v roku 1951, EHS a Euratom v roku 1957) sa odštartoval viac ako päťdesiatročný proces vytvárania európskych zmlúv. Zakladajúce zmluvy, ktorými sa vytvorili Európske spoločenstvá aj Európska únia a významné reformné zmluvy predstavujú primárne právo, tzn. najvyššie právo Únie a Európskych spoločenstiev.
Zmluvy prijaté predstaviteľmi štátov alebo vlád členských štátov obsahujú formálne a hmotnoprávne pravidlá, ktoré predstavujú rámec, v rámci ktorého inštitúcie uplatňujú rozličné politiky Spoločenstiev a Únie. Ustanovujú formálne pravidlá, ktorými sa rozdeľujú kompetencie medzi Úniu a členské štáty a zriaďujú právomoci inštitúcií. Zavádzajú sa nimi aj hmotnoprávne pravidlá, ktoré vymedzujú oblasť politík a určujú činnosť inštitúcií v každej z týchto politík.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok