RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De opbouw van europa door middel van de verdragen

Institutionele zaken

Sinds de ondertekening van de eerste Gemeenschapsverdragen (het EGKS-Verdrag in 1951 en het EEG- en het Euratom-Verdrag in 1957) zijn ruim vijftig jaar verstreken, waarin verschillende Europese verdragen opgesteld. De zgn. oprichtingsverdragen – de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en de Europese Unie en de grote hervormingsverdragen – vormen het primaire recht, dat wil zeggen het hoogste recht van de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen.
De verdragen worden door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten aangenomen. Zij bevatten de regels van formeel en materieel recht die het kader vormen waarbinnen de instellingen het beleid van de Gemeenschappen en van de Europese Unie uitvoeren. De verdragen stellen de formele regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten, die de grondslag voor de macht van de instellingen vormen. Ook bepalen zij de materiële regels waarin de omvang van de verschillende beleidsgebieden is vastgelegd en bieden zij structuur aan het optreden van de instellingen op elk van deze gebieden.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven