RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-proġett ta' integrazzjoni Ewropea permezz tat-Trattati

Affarijiet Istituzzjonali

L-iffirmar tat-Trattati Komunitarji (KEFA fl-1951, KEE u Euratom fl-1957) immarka l-punt ta' tluq ta' aktar minn ħamsin sena ta' elaborazzjoni tat-Trattati Ewropej. It-Trattati “fundaturi” li stabbilixxew il-Komunitajiet Ewropej kif ukoll l-Unjoni Ewropea u t-Trattati l-kbar li emendaw it-Trattati ewlenin jikkostitwixxu d-dritt primarju, jiġifieri d-dritt suprem tal-Unjoni u tal-Komunitajiet Ewropej.
Fit-Trattati, li ġew adottati mill-kapijiet tal-Istati jew tal-gvern tal-Istati Membri, insibu r-regoli formali u sostantivi li jikkostitwixxu l-qafas li fi ħdanu l-istituzzjonijiet jimplimentaw id-diversi politiki tal-Komunitajiet u tal-Unjoni. Dawn jiddeterminaw ir-regoli formali li jistipulaw it-tqassim tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati, u li fuqhom huma bbażati s-setgħat tal-istituzzjonijiet. Dawn jiddeterminaw ukoll ir-regoli sostantivi li jiddefinixxu l-kamp tal-politiki u jistrutturaw l-azzjoni tal-istituzzjonijiet fi ħdan kull waħda minnhom.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna