RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhdentymiskehitys ja perussopimukset

Institutionaaliset asiat

Yhteisön perustamissopimusten allekirjoittaminen (EHTY vuonna 1951, ETY ja Euratom vuonna 1957) on ollut lähtökohta yli 50 vuoden ajanjaksolle, jonka aikana perussopimuksia on muokattu. Perussopimukset, joilla perustettiin Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni, sekä merkittävät muutossopimukset muodostavat primäärilainsäädännön eli unionin ja Euroopan yhteisöjen ensisijaisen lainsäädännön.
Jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten hyväksymiin sopimuksiin sisältyvät sekä muodolliset että aineelliset säännöt, joiden puitteissa toimielimet panevat täytäntöön yhteisöjen ja Euroopan unionin eri politiikat. Niissä vahvistetaan ne muodolliset säännöt, joiden mukaan toimivalta jakautuu unionin ja jäsenvaltioiden kesken ja joihin toimielinten toimivalta perustuu. Niissä vahvistetaan myös aineelliset säännöt, jotka määrittelevät toimintapolitiikan osa-alueet ja jäsentävät toimielinten kullakin osa-alueella harjoittaman toiminnan.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun