RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopa ülesehitamine lepingute kaudu

Institutsioonilised küsimused

Euroopa Liidu asutamislepingute (ESTÜ 1951, EMÜ ja Euratom 1957) allkirjastamine tähistas Euroopa lepingute rohkem kui viiskümmend aastat kestnud arengu lähtepunkti. Aluslepingud, millega asutati Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit, ning reformilepingud moodustavad esmase õiguse ehk Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduste ülima õiguse.
Liikmesriikide riigipeade või valitsusjuhtide vastuvõetud lepingud sisaldavad formaalseid ja materiaalseid eeskirju, mis moodustavad institutsioonidele ühenduse ja Euroopa Liidu eri poliitikate rakendamise raamistiku. Nendes määratakse kindlaks formaalsed eeskirjad, mis visandavad Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelise pädevuste jagunemise ning moodustavad institutsioonide võimu aluse. Nendes määratakse kindlaks ka materiaalsed eeskirjad, mis määratlevad poliitikate rakendusala ja struktureerivad institutsioone poliitikate lõikes.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles