RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det traktatfæstede europæiske samarbejde

Institutionelle anliggender

Med undertegnelsen af fællesskabstraktaterne (Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i 1951, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) i 1957) indledtes en periode på over 50 år med udarbejdelse af europæiske traktater. De "grundlæggende" EF- og EU-traktater og de store traktater om ændringer udgør primærretten, dvs. Den Europæiske Unions og Det Europæiske Fællesskabs overordnede retsgrundlag.
Traktaterne, der undertegnes af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, indeholder formelle og grundlæggende bestemmelser, som danner ramme for institutionernes gennemførelse af de forskellige fællesskabs- og EU-politikker. De fastlægger formelle bestemmelser om kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne og udstikker rammer for institutionernes beføjelser. De fastsætter ligeledes grundlæggende bestemmelser, der definerer institutionernes politikområder og strukturerer institutionernes aktioner inden for disse områder.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top