RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská integrace ve Smlouvách

Institucionální záležitosti

Uzavření smluv Společenství (ESUO v roce 1951, EHS a Euratom v roce 1957) představovalo počátek více než padesátileté tvorby evropských smluv. „Zakládající“ smlouvy, na jejichž základě bylo ustanoveno Evropské společenství a Evropská unie, a velké pozměňující smlouvy tvoří primární právo, tedy nejvyšší právo Unie a Evropského společenství.
Smlouvy, které byly ratifikovány hlavami států nebo předsedy vlád členských států, obsahují formální požadavky a základní normy, které tvoří rámec, v němž orgány provádějí různé politiky Společenství a Unie. Určují formální pravidla, která stanovují rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy a pravomoci institucí. Rovněž stanovují základní normy, které definují rozsah politik a utvářejí strukturu činnosti jednotlivých institucí.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky