RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейският проект в Договорите за ЕС

Институционална политика

С подписването на Договорите за Общността (ЕОВС през 1951 г., ЕИО и Евратом през 1957 г.) беше поставено началото на период на съставяне на европейски договори, продължил повече от петдесет години. Учредителните договори за създаване на Европейските общности и Европейския съюз, както и по-важните договори за изменението им, представляват първичното право, т. е. върховното право на Съюза и на Европейските общности.
Приети от държавните глави или правителствените ръководители на държавите-членки, Договорите съдържат формалните и материалните правила, представляващи рамката, в която институциите осъществяват различните политики на Общността и на Съюза. В тях се определят формалните и материалните правила, по които се осъществява разпределянето на компетенциите между Съюза и държавите и върху които се основава властта на институциите. В тях се определят и материални правила относно обхвата на политиките и се структурира дейността на институциите по всяка от тях.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата