RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

Ez a rendelet hozzájárul a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) létrehozásához. Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozását irányozza elő, hogy megerősítse a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködést, megkönnyítve ezáltal az Európai Unió tagállamai között az információk és a helyes gyakorlatok cseréjét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 439/2010/EU rendelete (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról [Hivatalos Lap L 132., 2010.5.29.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, amelynek feladata, hogy megerősítse az uniós tagállamok között a menekültügy terén folytatott gyakorlati együttműködést, segítséget nyújtson azon tagállamoknak, amelyek menekültügyi rendszere különösen nagy terhelésnek van kitéve, és javítsa a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtását.

A gyakorlati együttműködés támogatása

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladata az információcsere előmozdítása, valamint a bevált gyakorlatok azonosítása és közelítése általában a menekültügy területén. Ezen belül a Hivatal tevékenységei közé tartozik a menedékkérők származási országaival kapcsolatos információk gyűjtése, többek között portál létrehozása, valamint a származási országokról szóló jelentések készítése és elemzése.

Ezenfelül a Hivatal támogatja a nemzetközi védelmet élvezők Unión belüli áthelyezését, az érintett személyek képzését és a KEMR külső dimenzióit.

A különösen nagy terhelésnek kitett tagállamok támogatása

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal támogatja azokat az uniós országokat, amelyek menekültügyi és befogadási rendszere különösen nagy terhelésnek van kitéve, elsősorban földrajzi vagy demográfiai helyzetük miatt, vagy azért, mert területükre hirtelen nagy számban érkeznek harmadik országbeli állampolgárok, akiknek nemzetközi védelemre lehet szükségük. Az ilyen tagállamok szükségleteinek felmérése érdekében a Hivatal:

  • információkat gyűjt azokról a vészhelyzeti intézkedésekről, amelyek célja e különleges terhelés leküzdése;
  • azonosítja és elemzi a struktúrákra, a személyi állományra, az akták kezelésében nyújtandó segítségre, valamint a tagállamok menekültügyi befogadó képességére vonatkozó információkat;
  • elemzi a nagy számban érkező harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatokat, akik egy adott országra különösen nagy terhelést jelenthetnek.

Kérésre a Hivatal menekültügyi támogató csoportok, valamint azon fellépések összehangolása révén támogatja az Unió országait, amelyek célja a menedékkérelmek elsődleges elemzésének megkönnyítése, valamint a befogadási infrastruktúrák mielőbbi rendelkezésre bocsátása.

A KEMR végrehajtása

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal hozzájárul a KEMR végrehajtásához, elsősorban azáltal, hogy koordinálja az érdekelt felek közötti, a menekültügy területén elért uniós vívmányok körébe tartozó eszközök végrehajtására vonatkozó információcserét. E célból adatbázisokat hozhat létre a nemzeti, európai és nemzetközi szintű menekültügyi eszközökre vonatkozóan. Ezenkívül összegyűjti a menedékkérelmek kezelésével, valamint a tagállamok nemzeti menekültügyi jogával és a jogi fejleményekkel kapcsolatos információkat.

A Hivatal továbbá éves jelentés készít az európai menekültügy helyzetéről, és technikai dokumentumokat – többek között iránymutatásokat és operatív kézikönyveket – fogadhat el a közösségi menekültügyi eszközök végrehajtására vonatkozóan.

Menekültügyi támogató csoportok

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal koordinálhatja egy vagy több menekültügyi támogató csoportnak a különösen nagy terhelésnek kitett kérelmező tagállamok területére való, korlátozott időre történő kirendelését. Ezek a csoportok szakmai segítséget nyújtanak, különösen tolmácsolási szolgáltatások, a származási országokra vonatkozó információk és a menekültügyi akták kezelésével kapcsolatos ismeretek formájában.

A Hivatal nem csupán menekültügyi intervenciós szakértői állományt hoz létre, amelynek tagjaiból a csoportokat összeállítják, de tolmácsjegyzéket is készít. A tagállamok rendelkezésre bocsátják nemzeti intervenciós szakértői állományukat, és részt vesznek a tolmácsok kijelölésében. Mindemellett műveleti tervet kell készíteni.

Valamennyi tagállamban nemzeti kapcsolattartó pontot kell létrehozni, amelynek feladata a kapcsolattartás a menekültügyi támogató csoportokra vonatkozó kérdésekben. Uniós kapcsolattartó pontként kijelölik a Hivatal egy vagy több szakértőjét, akik a koordinációért felelnek.

Vezetés és igazgatás

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal szabályozó szervként jön létre. Teljes körű működését 2011. június 19-én kezdi meg.

Az igazgatótanács a Hivatal tervezési és ellenőrző hatósága. Az igazgatótanácsot az uniós tagállamok egy-egy tagja, a Bizottság két tagja, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) szavazati joggal nem rendelkező tagja alkotja. Az igazgatótanács tagjainak megbízatása három évre szól, és megújítható.

Az igazgatótanács a nyílt versenyvizsga keretében kiválasztott jelöltek közül megválasztja az ügyvezető igazgatót. Az ügyvezető igazgató irányítási feladatokat lát el, és ő a Hivatal jogi képviselője. Az ügyvezető igazgató megbízatása öt évre szól, és egy alkalommal, három évre újítható meg.

Az igazgatótanács a tagjai közül kiválasztott nyolc taggal – akik közül egy a Bizottság képviselője – végrehajtó bizottságot alakíthat. A bizottság segítséget és tanácsadást nyújt az ügyvezető igazgatónak.

A Hivatal menekültügyi szakértők részvételével munkacsoportokat hozhat létre. A Bizottság a munkacsoportok teljes jogú tagja.

Konzultációs fórum jön létre, amely biztosítja egyrészről a Hivatal és az érintett civil társadalmi intézmények, másrészről a menekültügyi politika területén működő egyéb helyi, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű szervezetek közötti együttműködést. A fórum az információcsere és az ismeretek megosztásának platformjaként szolgál, amely menekültügyi kérdésekben szakértelmet kínál és tanácsadást nyújt. A fórum koordinálásáért az ügyvezető igazgató felel.

A Hivatal bevétele elsősorban az Európai Unió általános költségvetésében feltüntetett uniós hozzájárulásból és a tagállamok és a társult országok (önkéntes) hozzájárulásaiból származik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.6.18.

HL L 132., 2010.5.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 2010/762/EU határozata (2010. február 25.) az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal székhelyének meghatározásáról [Hivatalos Lap L 324., 2010.12.9.].
E határozat értelmében az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal székhelye a máltai Valletta Harbour.

Utolsó frissítés: 17.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére