RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Unionens institutioner och organ

Institutionella frågor

Institutioner, rådgivande organ, finansiella organ, interinstitutionella organ, decentraliserade organ osv. är olika delar i den uppbyggnad som får unionen att fungera. Grunden för denna uppbyggnad är den institutionella triangeln, dvs. kommissionen, som företräder gemenskapernas allmänna intresse, Europaparlamentet, som företräder folket i medlemsstaterna samt rådet, som företräder medlemsstaterna. Dessa tre institutioner utformar politiken och antar de rättsakter som gäller i hela EU.
Dessa institutioners befogenheter och ansvarsområden liksom de regler och förfaranden som institutionerna måste följa anges i fördragen.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början