RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inštitúcie, orgány a agentúry Únie

Inštitucionálne záležitosti

Inštitúcie, poradné orgány, finančné orgány, medziinštitucionálne služby, agentúry a pod. vytvárajú štruktúru, ktorá zabezpečuje fungovanie Únie. „Inštitucionálny trojuholník“ je základom tejto štruktúry. Tvorí ho Komisia zastupujúca všeobecné záujmy Spoločenstiev, Európsky parlament zastupujúci ľudí a Rada zastupujúca členské štáty. Tieto tri inštitúcie vytvárajú politiky a legislatívne akty, ktoré sa uplatňujú v celej EÚ.
Právomoci a zodpovednosti týchto inštitúcií a pravidlá a postupy, ktorými sa riadia, sú ustanovené v zmluvách.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok