RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De instellingen en organen van de eu

Institutionele zaken

De instellingen, adviesorganen, financiële organen, interinstitutionele diensten, agentschappen enz. vormen de structuur waardoor de EU kan functioneren. Aan de basis van deze structuur bevindt zich de "institutionele driehoek", bestaande uit de Commissie, die het algemeen belang van de Gemeenschappen vertegenwoordigt, het Europees Parlement, die de volkeren vertegenwoordigt, en de Raad, die de lidstaten vertegenwoordigt. Deze drie instellingen maken het beleid en de wetgeving die in de hele EU van toepassing zijn.
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze instellingen zijn, evenals de hiervoor geldende regels en procedures, vastgelegd in de verdragen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven