RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Savienības iestādes, struktūras un aģentūras

Institucionālie jautājumi

Iestādes, konsultatīvās struktūras, finanšu struktūras, starpiestāžu dienesti, aģentūras, utt. kopā veido sistēmu, lai Savienība varētu darboties. Šīs sistēmas pamatā ir "iestāžu trijstūris". To veido Komisija, kas pārstāv Kopienu vispārējās intereses, Eiropas Parlaments, kas pārstāv iedzīvotājus, un Padome, kas pārstāv dalībvalstis. Šīs trīs iestādes nosaka politiku un pieņem tiesību aktus, kas piemērojami visā ES.
Šo iestāžu pilnvaras un atbildība, kā arī noteikumi un procedūras, kas reglamentē to darbību, ir noteiktas Līgumos.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums