RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Институциите, органите и агенциите на Съюза

Институционална политика

Институциите, консултативните органи, финансовите организации, междуинституционалните служби, агенциите и др. изграждат структурата, която позволява на Съюза да работи. В основата на тази структура е „институционалния триъгълник”. Той се образува от Комисията, представляваща основните интереси на Общностите, от Европейския парламент, представляващ народите, и от Съвета, представляващ държавите-членки. Тези три институции приемат политиките и законодателните актове, които се прилагат в целия ЕС.
Правомощията и отговорностите на тези институции и правилата и процедурите, които ги управляват, са заложени в Договорите.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата