RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institucionalne zadeve

Institucionalne zadeve

Evropska unija je političen projekt in hkrati pravna organizacija. Ukrepa na številnih področjih, ki vplivajo na vsakodnevno življenje evropskih državljanov. Politike Evropske unije se izvajajo v skladu s predpisi in postopki, določenimi v Pogodbah.
Evropsko unijo sestavlja 27 držav članic, ki so z različnimi Pogodbami nekatere pristojnosti prenesle na institucije Skupnosti. Evropska unija ima tako lastne izključne pristojnosti in druge pristojnosti, ki jih deli s svojimi državami članicami. Države članice so ohranile tudi nekatere pridržane pristojnosti.

  • Evropsko združevanje prek sporazumov
    Pogodba o EGS, Pogodba ESPF, Pogodba EURATOM, enotni akt, Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba, Pogodba iz Nice, Evropska konvencija, MVK 2003/2004, osnutek evropske ustave
  • Institucije, organi in agencije Unije
    Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sodišče Evropskih skupnosti, Evropsko računsko sodišče, Položaj uradnikov, Posvetovalni organi, Finančne agencije, Evropski varuh človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Medinstitucionalne agencije, Decentralizirane agencije
  • Postopek odločanja in delo institucij
    Postopek odločanja, zakonodajni postopek, proračunski postopek, pravni red Skupnosti, sekundarna zakonodaja, dejavnosti institucij, upravljanje, zakonodaja Skupnosti, objava, preglednost, dostop do dokumentov, izvrševanje zakonodaje Skupnosti, komitologija.
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh