RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inštitucionálne záležitosti

Inštitucionálne záležitosti

Európska únia je politický projekt, ako aj právna organizácia. Prijíma kroky v mnohých oblastiach ovplyvňujúcich každodenné životy európskych občanov. Politiky Európskej únie sa vykonávajú v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v zmluvách.
Európska únia pozostáva z 27 členských štátov, ktoré prostredníctvom viacerých zmlúv delegovali niektoré právomoci na inštitúcie Spoločenstva. Európska únia má preto vlastné výlučné právomoci a právomoci, o ktoré sa delí s členskými štátmi. Členské štáty si takisto ponechali určité vyhradené právomoci.

  • Budovanie Európy prostredníctvom zmlúv
    Zmluva o EHS, Zmluva o ESUO, Zmluva o Euratome, Jednotný európsky akt, Maastrichtská zmluva, Amsterdamská zmluva, Zmluva z Nice, Európsky dohovor, MVK 2003/2004, Návrh ústavy
  • Inštitúcie, orgány a agentúry Únie
    Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor, Európsky dvor audítorov, Postavenie úradníka, Poradné orgány, Finančné agentúry, Európsky ombudsman, Európsky úradník pre ochranu údajov, Medziinštitucionálne agentúry, Decentralizované agentúry.
  • Rozhodovací proces a práca inštitúcií
    Rozhodovací proces, legislatívny postup, rozpočtový postup, právny poriadok Spoločenstva, sekundárne právne predpisy, aktivity inštitúcií, správa vecí verejných, právne predpisy Spoločenstva, publikácie, transparentnosť, prístup k dokumentom, posilnenie právnych predpisov Spoločenstva, komitológia
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok