RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Afaceri instituţionale

Afaceri instituţionale

Uniunea Europeană este, în acelaşi timp, un proiect politic şi o organizaţie juridică. Aceasta acţionează în numeroase domenii care afectează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor europeni. Politicile Uniunii Europene sunt puse în aplicare în acord cu normele şi procedurile stabilite în Tratate.
Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre, care au delegat instituţiilor comunitare, prin diverse tratate, anumite competenţe. Astfel, Uniunea Europeană dispune de competenţe exclusive, precum şi de competenţe partajate cu statele membre. Statele membre şi-au păstrat, de asemenea, anumite competenţe rezervate lor.

  • Construcţia europeană prin intermediul tratatelor
    Tratatul CEE, Tratatul CECO, Tratatul EURATOM, Actul Unic, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Convenţia europeană, CIG 2003/2004, Proiect de Constituţie
  • Instituţiile, organele şi organismele Uniunii
    Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi Europeană, Statutul funcţionarilor, Organe consultative, Organisme financiare, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, Organisme interinstituţionale, Organisme descentralizate
  • Procesul decizional şi activitatea instituţiilor
    Procesul decizional, Procedura legislativă, Procedura bugetară, Ordinea juridică comunitară, Legislaţia secundară, Activităţile instituţiilor, Guvernanţă, Legislaţia comunitară, Publicare, Transparenţă, Accesul la documente, Aplicarea legislaţiei comunitare, Comitologie
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii