RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sprawy instytucjonalne

Sprawy instytucjonalne

Unia Europejska jest zarówno projektem politycznym, jak i organizacją prawną. Podejmuje działania w wielu obszarach dotyczących życia codziennego obywateli Europy. Polityki Unii Europejskiej są realizowane zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w Traktatach.
Unia Europejska obejmuje 27 państw członkowskich, które w drodze różnych traktatów część kompetencji przekazały instytucjom Wspólnoty. W ten sposób Unia Europejska uzyskała własne uprawnienia wyłączne i inne, które współdzieli z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie zachowały także określone uprawnienia zastrzeżone.

  • Rozwój integracji europejskiej w kolejnych traktatach
    traktat EWG, traktat EWWiS, traktat Euratom, Jednolity akt europejski, traktat z Maastricht, traktat z Amsterdamu, traktat z Nicei, konwencja europejska, konferencja międzyrządowa 2003/2004, projekt konstytucji
  • Instytucje, organy i agencje Unii
    Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, status urzędników, organy doradcze, agencje finansowe, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Inspektor Ochrony Danych, agencje międzyinstytucjonalne, agencje zdecentralizowane
  • Proces decyzyjny i działania instytucji
    Proces decyzyjny, procedura legislacyjna, procedura budżetowa, ład prawny Wspólnoty, prawodawstwo wtórne, działalność instytucji, administracja, prawodawstwo Wspólnoty, publikacja, przejrzystość, dostęp do dokumentów, egzekwowanie prawodawstwa Wspólnoty, komitologia
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony