RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutionele zaken

Institutionele zaken

De Europese Unie is tegelijkertijd een politiek project en een juridische organisatie. Zij is actief op een groot aantal gebieden die van invloed zijn op het dagelijks leven van Europeanen. Het beleid van de Europese Unie komt tot stand volgens de regels en procedures die in de verdragen zijn vastgelegd.
De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten, die middels een aantal verdragen bepaalde bevoegdheden aan de EU-instellingen hebben overgedragen. De EU beschikt dus over exclusieve bevoegdheden en over bevoegdheden die zij deelt met de lidstaten. Bepaalde bevoegdheden zijn volledig voorbehouden aan de lidstaten.

  • De opbouw van europa door middel van de verdragen
    EEG-Verdrag, EGKS-Verdrag, Euratom-Verdrag, Europese Acte, Verdrag van Maastricht, Verdrag van Amsterdam, Verdrag van Nice, Europese Conventie, IGC 2003/2004, Voorbereiding van de Grondwet.
  • De instellingen en organen van de eu
    Europees Parlement, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Hof van Justitie, Europese Rekenkamer, Statuut van de ambtenaren, Raadgevende organen, Financiële organen, Europese Ombudsman, Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, Interinstitutionele organen, Gedecentraliseerde organen.
  • Het besluitvormingsproces en de werkzaamheden van de instellingen
    Besluitvormingsproces, Wetgevingsprocedure, Begrotingsprocedure, Communautaire rechtsorde, Besluiten van afgeleid recht, Werkzaamheden van de instellingen, Governance, Communautaire wetgeving, Bekendmaking, Transparantie, Toegang tot documenten, Uitvoering van de communautaire besluiten, Comitologie.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven