RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Affarijiet Istituzzjonali

Affarijiet Istituzzjonali

L-Unjoni Ewropea hija kemm proġett politiku kif ukoll organizzazzjoni legali. Hija tieħu azzjoni f'oqsma numerużi li jolqtu l-ħajja ta' kuljum tac-ċittadini Ewropej. Il-politika tal-Unjoni Ewropea tiġi implimentata skont ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti fit-Trattati.
L-Unjoni Ewropea tikkonsisti f'27 Stat Membru li, permezz ta' diversi Trattati, iddelegaw ċerti poteri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. L-Unjoni Ewropea għalhekk għandha l-poteri esklużivi tagħha u poteri oħra li hija taqsam mal-Istati Uniti. L-Istati Membri żammew ukoll ċerti poteri riżervati.

  • Il-proġett ta' integrazzjoni Ewropea permezz tat-Trattati
    Trattat KEE, Trattat KEFA, Trattat Euratom, Att Uniku, Trattat ta' Maastricht, Trattat ta' Amsterdam, Trattat ta' Nizza, Konvenzjoni Ewropea, KIG 2003/2004, Abbozz ta' Kostituzzjoni
  • L-istituzzjonijiet, l-organi u l-aġenziji tal-Unjoni
    Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Istatus tal-uffiċjali, Organi konsultattivi, Aġenziji finanzjarji, Medjatur Ewropew, Il-Kontrollur Ewropew tal-protezzjoni tad-dejta; Aġenziji Interistituzzjonali, Aġenziji deċentralizzati.
  • Il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u x-xogħol tal-istituzzjonijiet
    Il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, proċedura leġiżlattiva, proċedura baġitarja, l-Ordni legali tal-Unjoni, leġiżlazzjoni sekondarja, attivitajiet tal-istituzzjonijiet, governanza, leġiżlazzjoni tal-Unjoni, pubblikazzjoni, trasparenza, aċċess għad-dokumenti, infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, komitoloġija.
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna