RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institucionālie jautājumi

Institucionālie jautājumi

Eiropas Savienība vienlaikus ir politisks projekts un juridiska organizācija. Tā darbojas dauzās jomās, kas ik dienas skar Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Eiropas Savienības politiku īsteno saskaņā ar Līgumos izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām.
Eiropas Savienībā ir 27 dalībvalstis, kas, pievienodamās vairākiem līgumiem, ir zināmu daļu pilnvaru deleģējušas Kopienas iestādēm. Tas nozīmē, ka ir jautājumi, kas ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē, un jautājumi, kas ir dalītā kompetencē ar dalībvalstīm. Taču arī dalībvalstis ir saglabājušas noteiktas pilnvaras.

  • Eiropas integrācija ar Līgumu palīdzību
    EEK līgums. EOTK līgums. EURATOM līgums. Vienotais Eiropas akts. Māstrihtas līgums. Amsterdamas līgums. Nicas līgums. Eiropas konvencija. 2003./2004. gada SVK. Konstitūcijas projekts
  • Savienības iestādes, struktūras un aģentūras
    Eiropas Parlaments. Eiropas Savienības Padome. Eiropas Komisija. Tiesa. Eiropas Savienības Revīzijas palāta. Ierēdņu statuss. Konsultatīvās struktūras. Finanšu iestādes. Eiropas Ombuds. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Starpiestāžu dienesti. Decentralizētās struktūras
  • Lēmumu pieņemšanas process un iestāžu darbs
    Lēmumu pieņemšanas process. Likumdošanas procedūra. Budžeta procedūra. Kopienas tiesiskā kārtība. Sekundārie tiesību akti, Iestāžu darbība. Pārvaldība. Kopienas tiesību akti. Publicēšana. Pārredzamība. Piekļuve dokumentiem. Kopienas tiesību aktu izpilde. Komitoloģija
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums