RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instituciniai reikalai

Instituciniai reikalai

Europos Sąjunga yra ir politinis projektas, ir teisinė organizacija. Ji veikia daugelyje sričių, susijusių su kasdieniu Europos piliečių gyvenimu. Europos Sąjungos politika vykdoma pagal sutartyse išdėstytas taisykles ir procedūras.
Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, kurios įvairiomis sutartimis suteikė Bendrijos institucijoms tam tikrus įgaliojimus. Todėl kai kurie įgaliojimai priklauso išskirtinai Europos Sąjungos jurisdikcijai, o kai kuriais ji dalijasi su valstybėmis narėmis. Valstybės narės taip pat išsaugojo tam tikrą kompetenciją.

  • Europos kūrimo sutartys
    EEB sutartis, EAPB sutartis, EAEB sutartis, Suvestinis aktas, Mastrichto sutartis, Amsterdamo sutartis, Nicos sutartis, Europos konvencija, Tarpvyriausybinė konferencija 2003–2004 m., Konstitucijos projektas
  • Sąjungos institucijos, organizacijos ir agentūros
    Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Teisingumo Teismas, Europos Audito Rūmai, pareigūnų statusas, konsultacinės organizacijos, finansinės agentūros, Europos ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos kontrolierius, tarpinstitucinės agentūros, decentralizuotos agentūros.
  • Sprendimų priėmimo procesas ir institucijų darbas
    Sprendimų priėmimo procesas, teisėkūros procedūra, biudžetinė procedūra, Bendrijos teisinė tvarka, antriniai teisės aktai, institucijų veikla, valdymas, Bendrijos teisės aktai, skelbimas, skaidrumas, prieiga prie dokumentų, Bendrijos teisės aktų vykdymas, komiteto procedūra.
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią