RSS
Betűrendes mutató

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intézményi ügyek

Intézményi ügyek

Az Európai Unió egyszerre politikai projekt és jogi szervezet. Számos olyan területen tesz intézkedéseket, amelyek érintik az európai polgárok mindennapi életét. Az Európai Unió szakpolitikáit a Szerződésekben rögzített szabályokkal és eljárásokkal összhangban ültetik át a gyakorlatba.
Az Európai Uniónak 27 tagállama van, amelyek – a különböző Szerződések útján – bizonyos jogköröket átruháztak a Közösség intézményeire. Az Európai Unió ilyenképpen rendelkezik saját kizárólagos jogkörökkel és olyanokkal is, amelyeket megoszt a tagállamokkal. A tagállamok maguk is fenntartottak maguknak bizonyos jogköröket.

  • A Szerződések által biztosított európai integráció
    EGK-Szerződés, ESZAK-Szerződés, Euratom-Szerződés, Egységes Okmány, Maastrichti Szerződés, Amszterdami Szerződés, Nizzai Szerződés, Európai Konvent, 2003–2004. évi kormányközi konferencia, alkotmányozási terv
  • Az Unió intézményei, szervei és ügynökségei
    Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Bíróság, Európai Számvevőszék, tisztviselők jogállása, konzultatív szervek, pénzügyi szervek, európai ombudsman, európai adatvédelmi biztos, intézményközi szolgálatok, decentralizált ügynökségek
  • A döntéshozatali eljárás és az intézmények munkája
    Döntéshozatali eljárás, jogszabály-alkotási eljárás, költségvetési eljárás, közösségi jogrend, másodlagos jogszabály, intézmények tevékenységei, kormányzás, közösségi jogszabályok, közzététel, átláthatóság, dokumentumokhoz való hozzáférés, közösségi jogszabályok végrehajtása, komitológia
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére