RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutionaaliset asiat

Institutionaaliset asiat

Euroopan unioni on sekä poliittinen hanke että oikeudellinen organisaatio. Unionin toiminta ulottuu monille alueille, ja siksi se vaikuttaakin Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Euroopan unionin politiikkoja toteutetaan noudattamalla perussopimuksissa määriteltyjä säädöksiä ja menettelytapoja.
Euroopan unioni muodostuu 27 jäsenvaltiosta, jotka ovat erilaisten sopimusten myötä luovuttaneet toimivaltaa tietyissä asioissa yhteisön toimielimille. Unionilla on siis sekä yksinomaista toimivaltaa että toimivaltaa, jonka se jakaa jäsenvaltioiden kanssa. Myös jäsenvaltiot ovat säilyttäneet itsellään yksinomaista toimivaltaa.

  • Yhdentymiskehitys ja perussopimukset
    ETY:n perustamissopimus, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus, EURATOMin perustamissopimus, Yhtenäisasiakirja, Maastrichtin sopimus, Amsterdamin sopimus, Nizzan sopimus, Eurooppa-valmistelukunta, HVK 2003/2004, Perustuslakiehdotus.
  • Unionin toimielimet ja muut elimet
    Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Tuomioistuin, Tilintarkastustuomioistuin, Henkilöstösäännöt, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu, Toimielinten yhteiset elimet, Keskushallinnon ulkopuoliset elimet.
  • Toimielinten päätöksentekoprosessi ja työskentely
    Päätöksentekoprosessi, Lainsäädäntöprosessi, Talousarviomenettely, Yhteisön lainsäädäntö, Johdetun oikeuden säädöstyypit, Toimielinten työskentely, Hallintotapa, Yhteisön lainsäädäntö, Julkisuus, Avoimuus, Asiakirjoihin tutustuminen, Yhteisön säädösten täytäntöönpano, Komitologia.
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun