RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutsioonilised küsimused

Institutsioonilised küsimused

Euroopa Liit on nii poliitiline projekt kui ka õiguslik organisatsioon. See võtab meetmeid mitmetes valdkondades ja mõjutab nõndaviisi Euroopa kodanike igapäevaelu. Euroopa Liidu poliitikaid rakendatakse kooskõlas asutamislepingus sätestatud eeskirjade ja menetlustega.
Euroopa Liitu kuulub 27 liikmesriiki, kes on mitmete lepingute kaudu delegeerinud teatavaid volitusi ühenduse institutsioonidele. Niisiis on Euroopa Liidul volitusi, mis kuuluvadki üksnes liidule, ja ka selliseid volitusi, mida liit jagab liikmesriikidega. Teatavad volitused on liikmesriigid endale jätnud.

  • Euroopa ülesehitamine lepingute kaudu
    Euroopa Majandusühenduse leping, ESTÜ leping, Euratomi leping, ühtne Euroopa akt, Maastrichti leping, Amsterdami leping, Nice'i leping, Euroopa konventsioon, valitsustevaheline konverents 2003–2004, põhiseaduse lepingu eelnõu
  • Liidu institutsioonid, asutused ja ametid
    Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus, Euroopa Kontrollikoda, Ametnike staatus, Nõuandvad asutused, Finantsasutused, Euroopa ombudsman, Euroopa andmekaitsekontrolör, Institutsioonidevahelised asutused, Detsentraliseeritud asutused.
  • Otsustusprotsess ja institutsioonide töö
    Otsustusprotsess, õigusloomega seotud menetlus, eelarvemenetlus, ühenduse õiguskord, teisesed õigusaktid, institutsioonide tegevus, valitsemine, ühenduse õigusaktid, avaldamine, läbipaistvus, ligipääs dokumentidele, ühenduse õiguse jõustamine, komiteemenetlus.
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles