RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institutionelle anliggender

Institutionelle anliggender

Den Europæiske Union er på én og samme tid et politisk projekt og en retlig organisation. Den er aktiv inden for adskillige områder, der har indflydelse på de europæiske borgeres dagligdag. EU's politikker iværksættes efter bestemmelser og procedurer, der er fastsat i traktaterne.
EU består af 27 medlemsstater, som i de forskellige traktater har overdraget visse kompetenceområder til EU-institutionerne. EU har således en række enekompetencer samt kompetencer, som den deler med medlemsstaterne. Medlemsstaterne har ligeledes bibeholdt visse enekompetencer.

  • Det traktatfæstede europæiske samarbejde
    EKSF traktaten, EØF traktaten, Euratom traktaten, Den europæiske fælles akt, Maastricht traktaten, Amsterdam traktaten, Nice traktaten, Det Europæiske Konvent, Regeringskonferencen 2003/2004. Forfatningsprojektet.
  • Eu's institutioner, organer og agenturer
    Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Domstolen, Den Europæiske Revisionsret, Vedtægten for tjenestemænd, Rådgivende organer, Finansielle organer, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Interinstitutionelle organer, Decentrale organer.
  • Beslutningsprocessen og institutionernes aktiviteter
    Beslutningsprocessen, Lovgivningsproceduren, Budgetproceduren, Fællesskabsrettens struktur, Afledte retsakter, Institutionernes arbejde, Åbenhed, Fællesskabslovgivning, Offentlighed, Transparens, Adgang til dokumenter, Gennemførelsen af fællesskabets retsakter, Komitologi.
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top